Vedtægter

Vedtægter


§1

Navn: Langelands Hestesport (LHS). Hjemsted: Langeland kommune.


§2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlem-merne til udøvelsen af denne idræt samt oplære navnlig ungdommen i alt ved-rørende hestens brug og pleje.